Klocksberg's Amos "Zack"

Zack på jakt, 1 år och 8 månader
11 månader
11 månader
4,5 månader
4,5 månader
7 veckor